SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

Laadittu 17.6.2021
Viimeisin muutos 17.6.2021


1.  Rekisterinpitäjä

Suomen Olympiakomitea ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki

2.  Rekisteriasioita hoitava henkilö

Katja Kyckling, Valimotie 10, 00380 Helsinki

katja.kyckling@olympiakomitea.fi, oppimisareena@olympiakomitea.fi

3.  Käsittelijä

Mediamaisteri Oy, PL 82 (Uimalankatu 1), 33101 Tampere

puh. 010 281 8000, info@mediamaisteri.com

4.  Rekisterin nimi ja kuvaus 

Oppimisareenan käyttäjärekisteri. 

Oppimisareena on Suomen Olympiakomitean digitaalinen koulutusympäristö, jossa tarjotaan erilaisia kursseja ja koulutusta Oppimisareenan rekisteröityneille käyttäjille. Tämä seloste koskee Oppimisareenaa ja sinne luotuja sekä tallennettuja käyttäjien tietoja. Selosteessa kuvataan, miten Olympiakomitea käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden tietoja Oppimisareenassa. 

5.  Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on tarjota käyttäjille Oppimisareenan verkkokoulutus- ja kurssipalveluja. Tietoja käytetään koulutuksiin ilmoittautumisessa, opiskelun ja suorituksien seurannassa, opiskelun ohjaamisessa sekä käyttäjien hallinnassa ja palvelemisessa. Rekisteröityjä käyttäjiä voidaan informoida Oppimisareenaa koskevista asioista ja palveluista. 

Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa. Raportteja käytetään palvelujen analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen. 

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja luottamuksellisesti palvelujen toteuttamiseksi.

6.  Rekisterin sisältämät tiedot

Oppimisareenan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat välttämättömät henkilötiedot:

  • nimi (etu- ja sukunimi)
  • sähköpostiosoite 

Lisäksi käyttäjä voi tallentaa Oppimisareenalle täydentäviä henkilötietoja, kuten paikkakunnan, kotiosoitteen, puhelinnumeron, kuvan ja kiinnostuksen kohteet.

Oppimisareenan käyttäjätietoihin tallentuu myös käyttäjän opiskeluun ja kursseihin liittyviä tietoja sekä kirjautumistietoja.

7.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Suomisport -palvelusta, kun käyttäjä ilmoittautuu Oppimisareenan kurssille omilla Sporttitilin tiedoilla. Ilmoittautuessa järjestelmä tallentaa automaattisesti käyttäjän välttämättömät henkilötiedot Sporttitililtä Oppimisareenalle. Lue seloste henkilötietojen käsittelytoimista Suomisportissa.
  • Käyttäjältä itseltään hänen käyttäessä Oppimisareenaa, opiskellessaan kursseilla sekä täydentäessään ja hallinnoidessaan itse henkilötietojaan Oppimisareenalla. 
  • Tarvittaessa järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä ja muokata käyttäjän tietoja ongelmatilanteissa ja rekisterin ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. 
  • Kouluttaja / opettaja voi lisätä rekisteröityneitä käyttäjiä kursseille kurssikohtaisesti. 

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjä voi nähdä vain omat tietonsa ja niiden henkilöiden tietoja, joita opiskelun, opettamisen tai työtehtävän hoitaminen vaatii. 

Henkilön osallistuessa Oppimisareenan koulutuksiin ja kursseille, käyttäjän tiedot kuten nimi, sähköposti ja muut käyttäjän lisäämät tiedot näkyvät kurssin kouluttajille / opettajille. Käyttäjä voi myös asettaa henkilötietojaan (esim. sähköpostin) näkyville muille samalla kurssilla oleville tai Oppimisareenan käyttäjille. 

Kouluttajat ja opettajat voivat seurata kurssille ilmoittautuneiden käyttäjien opiskelun edistymistä, nähdä ja ohjata opiskeluun liittyviä tehtäviä, arviointeja ja palautteita. 

Kurssisuorituksista saadut meriitit siirtyvät Oppimisareenalta automaattisesti Suomisport-palveluun henkilön omalle Sporttitilille.

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille, kuten Oppimisareenan palveluntarjoajalle, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Huolehdimme sopimuksin siitä, että lukuumme toimivat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja antamiemme ohjeiden ja tämän selosteen mukaisesti.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot jäävät Oppimisareenan käyttäjärekisteriin. Käyttäjärekisteristä poistetaan sellaiset henkilötiedot, joissa ei ole ollut aktiivista toimintaa viiteen vuoteen tai kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. 

Käyttäjä voi pyytää henkilötietojaan nähtäväksi tai niiden poistoa lähettämällä tietopyynnön suoraan Oppimisareenasta oman käyttäjätiedot sivuston kautta. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt pääkäyttäjät. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä nähtäväksi häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.