Detta tillgänglighetsutlåtande beror Finlands Olympiska Kommittés webbaserade lärmiljö Oppimisareena, som tillhandahålls av Mediamaisteri Oy.

Detta utlåtande publicerades 15.6.2021.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet avses att webbtjänsten är designad för alla. Tillgänglighet på webben är samma sak som tillgänglighet i den fysiska världen. Tillgänglighet innebär att så många som möjligt lätt kan använda sig av en webbtjänst.

En tillgänglig webbtjänst är teknisk felfri, har ett klart gränssnitt och förståeligt innehåll.

Mediamaisteri Oy säkerställer tillgängligheten genom följande åtgärder:

 • Tillgänglighet är en del av vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet hör till vår interna praxis.
 • Vi erbjuder våra arbetstagare ständig träning i tillgänglighet.
 • Vår organisation har klara mål och ansvarsnivåer vad beträffar tillgänglighet.
 • Vi utvecklar ständigt tillgängligheten i vår lärmiljö.

Tillgänglighetsdirektivet

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta innebär att webbtjänsten ska uppfylla kravnivån A och AA enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-riktlinjerna.

Tillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft 2019 fastställer att den offentliga sektorns webbplatser och mobiltjänster ska vara tillgängliga. Lagen tillämpas också på offentliga företag som tillhandahåller allmänheten tjänster inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, samt finanstjänster. Lagen kommer också att omfatta organisationer som erhåller över hälften av sin finansiering från offentliga aktörer.

Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleds stegvis, och att kraven iakttas övervakas i Finland av Södra Finlands regionförvaltningsverk. Lagens krav och därtill hörande anvisningar publiceras på webbplatsen https://www.tillganglighetskrav.fi

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Lärmiljön Oppimisareena baserar sig på Moodle-plattformen, som har öppen källkod. Lärmiljön strävar efter att uppfylla nivåerna A-AA enligt WCAG 2.1-riktlinjerna. 

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven, och webbplatsen har följande brister:

 • 1.4.5 Text i form av bild – nivå AA
  • en del av bilderna har inte textbeskrivning (s.k. alt-attribut)
 • 3.3.2 Ledtexter(etiketter eller instruktioner – nivå A
  • en del av fälten för inmatning saknar ledtet/etikett (s.k. label-information)
 • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll – nivå A
  • navigering: h1, h2, h3 och h4-elementens ordning och nästling (s.k. nesting) borde förbättras för att underlätta navigeringen

Utvärderingsmetoder

Mediamaisteri Oy har utvärderat tillgängligheten på denna sida genom en självutvärdering i samarbete med ett företag eller organisation.

Teknisk verkställande

Den webbaserade lärmiljön Oppimisareena baserar sig på Moodle-plattformen, som har öppen källkod. Moodle har designats för att ge var och en jämställda funktionaliteter och samma information. Detta innebär att oberoende av en persons begränsningar, hjälpprogram, skärmstorlek eller olika enheter för inmatning (t.ex. en mus, ett tangentbord eller en touchscreen) fungerar webbtjänsten utan hinder.

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome

Webbplatsens tillgänglighet är beroende av att följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Oppimisareenas utbildningsinnehåll

Avsikten är att utbildningsinnehållet som skapas för Oppimisareena uppfyller tillgänglighetskraven så väl som möjligt. Personerna som svarar för innehållet får utbildning i tillgänglighet av både Mediamaisteri och den Olympiska Kommittén. 

Ingen tillgänglighetsutvärdering har utförts på innehållet.

Respons och kontaktuppgifter

Har du hittar brister i tillgängligheten på webbplatsen? Berätta om det för oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Ange i ditt meddelande vilken del av Oppimisareena eller kursen det är fråga om, och beskriv problemet så noggrant som möjligt.

Vi strävar efter att svara på all respons inom 14 arbetsdagar.

Övervakande myndighet

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, skicka först respons till oss. Om du inte är nöjd med det svar du fått, kan du skicka respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns noggranna instruktioner för hur man kan göra ett klagomål och hur ärendet behandlas.


Kontaktuppgifter till den övervakande myndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillganglighetskrav.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000